Blog - laatste nieuws

7e zondag van Pasen

7e Zondag van Pasen
Johannes 17,11b-19.

HET TESTAMENT VAN JEZUS

Op het einde van zijn leven
bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden,
geen beklemmende wetten.
Hij bidt om eenheid en verbondenheid,
zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen
en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.
Hij bidt om woorden en daden
in de geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke,
maar om goedheid en liefde
van mensen onderling.
Hij stuurt ieder van ons de wereld in
om te gaan doen wat Hij heeft gedaan:
zorgen voor mensen, genezend en vergevend
aanwezig zijn, vooral bij hen
voor wie het anders geen leven was.
Dat is Zijn waarheid:
liefde tussen mensen onderling
en verbondenheid met de Schepper.

Zo zijn wij gezondenen:
mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd
om ons te bezinnen op Zijn woord,
om te kijken naar Zijn manier van leven.
En vandaaruit worden we op weg gestuurd
om de wereld leefbaar te maken,
te beginnen in onze eigen omgeving.

Het testament van Jezus
is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden,
vandaag al, maar ook morgen,
en altijd.
Allen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven,
wij, christenen, uitvoerders van Zijn testament.

Wim Holterman osfs