Blog - laatste nieuws

Pinksteren
Johannes 20,19-23.

KOM HEILIGE GEEST

Kom, heilige Geest,
blaas ons aan om mens te worden
zoals door God bedoeld,
een mens van recht en liefde,
van vrede en geluk.

Kom, heilige Geest,
inspireer ons om de bres op te gaan
voor mensen, die lijden aan het leven,
die het bijltje er bij neer dreigen te gooien,
omdat ze bedolven worden onder het leven.

Kom, heilige Geest,
begin met ons een nieuwe schepping.
Help ons om de aarde niet uit te buiten,
maar te laten bloeien
en goede vruchten te laten dragen.

Kom, heilige Geest,
zet ons in vuur en vlam
voor de armen van onze wereld.
Dat wij ons niet schuldig maken
aan uitbuiting en moderne slavernij;
dat wij hen zien als uw mensen.

Kom, heilige Geest,
herschep de chaos van onze wereld
tot een nieuw paradijs,
waar het leven goed is voor iedereen,
waar liefde voor God en de mensen
ons enige richtsnoer is.

Wim Holterman osfs