Blog - laatste nieuws

Heilige Drie-eenheid

Heilige Drie-eenheid
Johannes 3,16-18.

EEN GOD MET VELE GEZICHTEN

Zolang er mensen zijn
is er nagedacht over God.
Elk mens probeert zich
een beeld van God te vormen.
Wie God ‘Vader’ noemt
denkt aan zijn eigen vader.
Wie Hem ontdekt in de natuur
zal God ervaren als een zachte bries.
Maar soms is Hij als een storm,
die door je leven raast.
De bijbel ziet God als een lichtende wolk,
dan weer als een wrekende God,
die het kwaad fel bestrijdt.

Ook in ons eigen leven
spelen er verschillende Godsbeelden.
We ervaren Hem als een Leven-brenger,
maar soms ook als een Dooddoener.
We noemen Hem goed als het ons goed gaat.
Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht,
omdat we aan Hem voorbijgaan.
Soms is Hij mijlenver van ons vandaag,
dan weer heel intiem nabij,
als een mantel om ons heen.

Onze God heeft vele gezichten.
We noemen Hem Vader, Zoon en Geest.
Maar ook mogen we zoeken
naar nieuwe namen .
Want God wil voor ons altijd nieuw zijn,
de Aanwezige in goede en in kwade dagen.

Wim Holterman osfs