Blog - laatste nieuws

Citaat van de maand juni

In 2018 gaf Hannemie van Dijck haar ‘reisverslag’ door de Verhandeling over de liefde van God uit. Zij nodigt in haar ‘Voorwoord’ uit om deze reis met haar mee te maken en wenst ons een goede reis toe. Ze voegt daar nog aan toe: ‘Moge het overdenken van deze teksten een zegen voor je zijn. Neem eruit mee wat je aan-spreekt, en laat al het andere vallen. Een paar goede zaadjes kunnen genoeg ener-gie geven om voort te kunnen gaan op je eigen weg. Meer heb je niet nodig’.
In ons citaat van de maand willen we de komende tijd een aantal citaten van haar ‘reisverslag’ aan u doorgeven. Hopelijk zijn het voor u goede richtingwijzers.

Juni 2024
131 1;18
Onze natuurlijke neiging om God boven alles te beminnen is niet niks. God bedient er zich van als met een handvat om ons te grijpen en ons gemakkelijker naar zich toe te trekken. Daarvoor hecht de goddelijke Goedheid zich aan ons hart, zoals kleine vogeltjes zich vastklampen aan het net. Zo kan God ons naar zich toetrekken, als het zijn barmhartigheid behaagt om medelijden met ons te hebben. Ze is als de indruk, het spoor dat onze Schepper en eerste oorsprong in ons heeft achtergelaten; hij nodigt ons uit om hem te beminnen en vertelt ons heimelijk dat wij behoren aan zijn goddelijke Goedheid.