Blog - laatste nieuws

Sacramentsdag

Sacramentsdag
Marcus 14,12-16.22-26

EEN NIEUW VERBOND

Met een beker wijn
en wat gebroken brood
gaf Jezus een teken
van het nieuw verbond
tussen God en mensen.
Zelf had Hij geleefd
in diepe verbondenheid
met zijn Vader
en met de mensen
die Hem gegeven waren.
Hij gaf zijn leven.
Hij brak het als brood:
goedheid kwam aan de macht.
Met zijn bloed
stond Hij borg
voor leven en bevrijding.
Een nieuw verbond:
toekomst en leven,
voor de laatsten
het eerst.

Wij zijn partners
in dat verbond.
Wij eten het brood
en drinken de beker.
Daarmee bekennen we ons
tot zijn manier van leven:
een leven van geven
in plaats van nemen;
een leven van breken
en gebroken worden
voor geluk en vrede.
In brood en beker
vieren we nu al
wat nog niet is:
leven volop,
voor iedereen.
Daaraan meewerken:
dat is onze inleg
in het nieuwe verbond
tussen God en de mensen.

Wim Holterman osfs