Nuusbrokkies april 2023

Die Nuusbrokkies
uit 
Namibia

Alle priesters van ons bisdom Keetmanshoop zijn op dinsdagavond 4 April bij elkaar gekomen in Karasburg. Daar heeft onze bisschop Willem Christiaans de drie Olies gekonsakreerd: de ziekenolie, die katechumene olie en de chrisma olie. Eigenlijk wordt dat gedaan op Witte Donderdag, maar omdat dan alle priesters in hun eigen parochie moeten zijn, wordt dit maar altijd op dinsdagavond gedaan. De priesters leggen daar ook de gelofte van gehoorzaamheid af aan de bisschop. Alles was prachtig georganiseerd door de parochie en buitenstasies. Omdat dit ook priesterdag genoemd wordt, werden na afloop van de viering aan de bisschop en elke priester ‘n geschenk overhandigd. Daarna kregen alle kerkbezoekers en priesters ‘n eten aangeboden. We hadden ook allemaal ‘n slaapplek en we zijn toen woensdag morgen weer allemaal terug gereden iedereen naar de eigen parochie. Ik denk dat Rehoboth het verste moest rijden: 610 km.

In mijn Nuusbrokkies van Maart had ik al geschreven dat Zuster Beata zeer ziek was en dat dit leek dat zij niet lang meer zou kunnen leven. Zij is op het feest van St. Josef gestorven en op zaterdag 25 Maart, het feest van Maria Aankondiging, is zij in Mariental begraven. We waren met emails in verbinding met de familie in Duitsland. Zij heeft ‘n mooi leven gehad en was bijna 93 jaar oud.

Daar zijn weer enkele wolken gekomen en toen we gisteravond uit de kerk kwamen, vielen er enkele druppeltjes. We dachten al dat dit ‘n geschenk was uit de hemel en dat dit vannacht verder zou gaan regenen, maar helaas… net nog ‘n paar druppels… nog niet een mieliemeter en ook de vooruitzichten van de volgende 10 dagen geeft ook niets als zon en afentoe bewolkt… en onze regentijd gaat naar het einde…!!!

Dit is nu bijna Paasfeest. Ik wens jullie allemaal ‘n mooie Paasfeest en hele mooie lentedagen zonder nachtvorst, zodat toch niet al die nieuwe bloesems en bevruchte bomen ‘n knauw krijgen door die koude nachten…!!! Paasfeest, Opstanding uit die dood, nieuwe leven in de natuur…‘n prachtige tijd van de verschillende groene kleuren van bomen en planten… dat missen we hier in ons droge, mooie Namibia.

Ik wens allemaal ‘n Gezegende Paasfeest en hartelijke groeten en weer tot Mei maand.

P.Martin