Nuusbrokkies Augustus 2023

Die Nuusbrokkies
uit 
Namibia

Dit was prachtig gisteravond op de televisie: ik was in Lissabon bij de grote jeugdsamentrek van 800.000 jeugdiges vanuit 200 verschillende landen. Dit was geweldig om daar die grote menigtes jeugdiges te zien: zingend, blij en vol enthousiasme. Daar kan je zien dat de katholieke kerk niet alleen ‘n kerk is voor de oude mensen, zoals dat op zondagen in de kerken van Europa lijkt. De jeugd is niet de toekomst,maar zij is op het ogenblik al klaar daar!!

Gisteravond heeft die jeugd samen met de Paus, Papa Francisco, de Kruisweg gevierd – Via Crucis. Geweldig mooi en ik kreeg soms tranen in mijn ogen, doordat ik gegrepen werd door hun optreden. In de kruisweg werden allerlei problemen van onze huidige wereld in de 14 stasies verwerkt,die nu onze eigen lijdingsweg zijn..:

  • De grote werkeloosheid in de wereld, biezonder onder de jeugdiges
  • Vele landen zijn in oorlog en onrust
  • Huiselijke geweld en groepsgeweld
  • Gevoelens van eenzaamheid en depressie
  • Gevoelens van isolasie en zelfs zelfmoord
  • Het vluchteling probleem vanwege oorlog of om betere levensomstandigheden te zoeken
  • Verslaafdheid aan drugs en alcohol problemen
  • Religieuse en politieke vervolging.

Zondagmorgen zal de Paus met zeker ‘n miljoen mensen de jeugdsamentrek gaan afsluiten. Dit is ‘n geweldige ervaring voor alle jeugdiges en dit zal ook in onze bisdommen van Namibia weer nieuwe energie in onze eigen jeugdgroepen kunnen brengen. Elke bisdom heeft enkele jonge priesters en jeugdiges daarnatoe gestuurd.

De samenkomst van alle priesters van onze drie bisdommen in Windhoek –Doebra was heel goed geweest. Van 17 tot 21 Julie waren we met 57 priesters en drie bisschoppen bij elkaar in Synodality, samen op weg zijn, Volk van God als gedoopte lidmaten op pelgrimstocht naar het hemelse koninkrijk. Wij lopen samen met onze mensen en maken samen besluiten, dienstbaar voor het hele volk van God.

We zijn ook in drie leeftijdsgroepen ingedeeld en hebben nagedacht over ons eigen problemen, die iedereen heeft op zijn eigen plek. Ook zijn we met onze priesters van ons eigen bisdom bij elkaar gekomen met onze bisschop en hebben 6 verschillende punten vastgesteld om daar aan te werken. Van 14 tot 16 Augustus zullen we in Keetmanshoop bij elkaar gaan komen om die punten met elkaar ‘n beetje uit te werken, zodat op 6 en 7 Oktober ‘n algemene vergadering van afgevaardigdes van alle plekken en buitenplekken van ons bisdom bij elkaar zullen gaan komen.

Op zaterdag 26 Augustus zullen 3 jonge M.S.C. zusters hun eeuwige geloftes gaan afleggen. Dit zal in Ovamboland zijn R.C.Mission Okatana. Ik heb al ‘n lift gevraagd bij de zusters, want dit is wel 1500 km en we zullen daar maar meer dagen voor die trip gebruiken. Dit is ook al ongeveer 35 jaren geleden, dat ik daar was en daar is zeker ook maar heel veel veranderd.

Dit was het maar weer voorlopig. Hartelijk gegroet en tot begin van September.

P.Martin