Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Overige overwegingen
Veertigdagentijd:

Derde Zondag

Tweede Zondag

Eerste Zondag

Johannes 3, 14 – 21

GELOVEN DOET LEVEN

Iemand zei eens:
“Ieder mens is ongeneselijk gelovig”.
Voor wie niet kan geloven,
is er nauwelijks leven.
Dat is niet zomaar een vroom praatje.
We geloven toch in elkaar.
We geloven in de toekomst.
Geloven is vertrouwen,
is je gedragen weten.
Zonder dat is het geen leven.
Jezus van Nazareth gaat nog verder.
Hij noemt zichzelf ‘verrijzenis en leven’.
Anderen wil Hij daarin laten delen.
Vandaar de tekenen, die Hij doet:
“opdat zij mogen geloven’.
Het gaat Hem niet om
een boek vol geloofswaarheden,
niet om ingewikkelde dogma’s.
In geloven klinkt iets door van
saamhorigheid, van respect,
van elkaar vasthouden en dragen.
Zo’n houding maakt het leven leefbaar.
Waar elkaar op handen dragen,
daar beleven we ons leven intens.
Het brengt het op een hoger plan.
We hoeven niets en niemand te vrezen,
omdat we ons veilig voelen bij elkaar.
Jezus doet zijn tekenen,
opdat wij ook mogen geloven in God.
Want dan wordt ons leven
over de drempel van de dood heen gedragen;
niet alleen later, op het eind van ons leven,
maar ook al nu.
Geloven in God houdt ons op de been.
Samen geloven in God
is een onmetelijke kracht:
die doet ons leven: nu en eens voorgoed.

Wim Holterman osfs