Palmzondag

Palmzondag

Overige overwegingen
Veertigdagentijd:

Vijfde Zondag

Vierde Zondag

Derde Zondag

Tweede Zondag

Eerste Zondag

Marcus 11,1-10.

KROON EN KRUIS

Met palmen wordt Jezus
ingehaald als koning, als Messias.
Hij wordt bejubeld als redder,
als de langverwachte bevrijder.
Maar het ‘hosanna’ is nog niet verstomd
of het ‘kruisig hem’ klinkt
door dezelfde straten,
misschien wel uit dezelfde kelen.
Hij lijkt meer koning
als Hij het kruis op zich neemt.
Hij is de Koning van de liefde,
van zichzelf vergeten
voor het geluk van anderen.
Hij laat zijn grootheid zien,
als Hij onverschrokken
zijn levensideaal blijft volgen.
Niet macht en geweld,
maar volgehouden liefde
is zijn levensdevies.
Zo gaat Hij als een koninklijke held
zijn dood tegemoet.
Zijn rijk houdt echter stand
als een ideaal voor ieder van ons.
Zijn weg door Jeruzalem,
gekroond met zijn kruis,
mogen wij gaan in onze wereld
terwille van vrede en liefde.

Wim Holterman osfs