3e Zondag van Pasen

3e Zondag van Pasen

Lucas 24, 35 – 48

VOLGENS DE SCHRIFTEN

De gemartelde Jezus leeft.
Zijn handen en voeten,
het eten van geroosterde vis,
zijn onvoldoende bewijs daarvan.
Met wonden en al
kan Hij herkend worden
in het breken van het brood
en in het lezen van de Schriften.
Hij komt tot leven
waar mensen aan delen toekomen.
Gebroken, gedeeld brood,
gedeelde inspiratie:
zij zijn vindplaats
voor de verrezen Jezus.

Delen van wat we hebben
en van wat we voor elkaar zijn:
daarin komt de trouw van God
hartverwarmend aan het licht.
Waar we er helemaal zijn  voor elkaar,
daar laat God zich zien
als een God van levenden.
Hij schenkt toekomst;
Hij is een bevrijder,
zelfs uit de afgrond van de dood.
Zo is Hij onze God
volgens de Schriften:
een en al belofte en leven,
toen en ook vandaag
voor alle mensen van goede wil.

Wim Holterman osfs