Nuusbrokkies juli 2022

Die Nuusbrokkies
uit Namibia

Dit is woensdag 13 Julie en dit wordt hoog tijd, dat ik weer mijn Nuusbrokkies moet gaan uitsturen. Maar daar is n klein foutje aan mijn computer, zodat het Word-Program niet wil werken. Nu tik ik deze brief maar op de plek, waar ik mijn emails altijd wegstuur.

Mijn reis naar Nederland is nu klaar geregeld en ik vertrek op vrijdag 5 Augustus om 20.13 uur uit Windhoek met Lufthanza  LH 4291 naar Frankfurt. Aankomst in Frankfurt op zaterdag 6 Aug. 06.50. Vertrek uit Frankfurt om  08.05 naar Amsterdam met Lufthanza LH 986 en ik kom aan in Amsterdam op 09.20 uur. Op 29 Sept vlieg ik weer terug en kom vroeg in de morgen weer in Windhoek aan op 30 Sept.

De wereld is eigenlijk maar klein. Ik denk, dat de afstand ongeveer 13000 km is door de lucht en het is maar net 12 uren vliegen. Meestal komt er van slapen niets van, want je wordt bezig gehouden en je kan je eigen film uitkiezen op het beeldscherm bij jouw eigen zitplek.

De coronamaatregelen zijn overal maar verslapt, maar we moeten wel de drie vaccinaties op de telefoon kunnen laten zien. Ik heb mij daar dan ook al voor aangemeld… twee weken voor je vertrekt. Ik wacht nu, dat zij dit naar mijn email zullen oversturen. We zullen maar hopen, dat dit wel op tijd zal komen, anders zal ik mijn drie vaccinaties op papier laten zien en dan zullen ze ook daarmee maar tevreden moeten zijn.

Het afgelopen weekend ben ik druk bezig geweest. Op vrijdag 8 julie ben ik naar Keetmanshoop gereden om in de avond bij de H. Mis te zijn om 18.00 uur voor ’n jonge medebroeder, Innocent Kinda, die vorig jaar in de Ivoorkus overleden is  aan malaria. Onze studenten hebben daar hun opleiding in de filosofie gehad. Heel veel mensen zijn in Keetmanshoop bij elkaar gekomen van de familie en van de parochie, waar hij gewoond heeft natuurlijk en ook de studenten, met wie hij gestudeerd heeft en die nu in Pretoria verder studeren. Op zaterdag morgen zijn we toen weer allemaal vroeg in de morgen bij zijn graf bij elkaar gekomen om de Grafonthulling te doen. Het was 07.00 uur in de wintertijd en nog goed donker en ijskoud. Dit moet beginnen voor de zon opkomt.
Onze Bisschop Willem Christiaans was de hoofdpersoon en daar waren zeker wel 200 personen tegenwoordig. Vorig jaar kon de familie vanwege corona en omdat het lichaam met het vliegtuig overgevlogen was en daar snel begraven moest worden niet ordentelijk afscheid nemen. Daarom is dat nu maar gedaan, waar ook ’n mooie grafsteen, zoals bij de andere medebroeders, op zijn graf gelegd is. Dit was ’n mooie dienst geweest en daarna was er voor allemaal iets om te eten en dat behoort er ook altijd bij.

Ik ben daarna om 09.00 uur voormiddag terug gereden naar Mariental, want ik moest in de namiddag om 14.00 uur nog in Mariental ’n begrafenis gaan houden. Ik had ’n jonge zuster M.S.C., Marina, gevraagd dat zij samen zou rijden, zodat zij mij kon helpen bij het besturen van de auto in de middag, zodat ik niet misschien aan de slaap zou raken. Zij is ’n zuster die bij onze Hospice werkzaam is.

We waren mooi op tijd terug in Mariental en ik kon nog n uurtje rusten. Om twee uur namiddag was toen de begrafenis in de parochie van ’n oudere vrouw van 74 jaar oud, Maria Kubersky. Zij was de paar laatste maanden in ons Hospice geweest, waar zij helemaal verzorgd moest worden na n beroerte. Ik had haar de laatste weken elke zondag de kommunie gebracht en ik had haar ook nog de ziekenzalving gegeven, daarom wilde de familie graag hebben, dat ik haar ook zou begraven met ’n misviering in de kerk. De begrafenis bedienaars van onze kerk hebben haar daarna naar haar graf gebracht om te begraven.

Daarna heb ik om 18.00 uur in de avond nog H.Mis gehad voor onze zusters, omdat ik op zondag om 09.00 uur kerkdienst moest houden in de parochie. Dat gebeurt wel meer dat ik op zondag gevraagd wordt om uit te helpen in de parochie en dan houd ik op zaterdagavond voor onze zusters kerkdienst. Ik ben daarna in de namiddag weer naar Keetmanshoop gereden om bij de priestervergadering te zijn op 11 en 12 Julie.

Bij die priestervergadering zijn natuurlijk verschillende zaken besproken, maar het belangrijkste onderwerp was het Synode Verslag van ons hele Bisdom Keetmanshoop. Op alle plekken en buitenstasies zijn vergaderingen gehouden en kon iedereen zeggen wat hij goed vindt, wat de kerk doet en wat beter gedaan kan worden en wat niet zo goed was. Wat hij graag zou zien dat verander zou moet gaan worden…
Daar waren daarom heel veel positieve geluiden te horen. De priesters zijn aangemoedigd door de bisschop om nu al iets in de eigen parochie te gaan doen, wat gedaan kan worden. Daar zal intussen in ons eigen bisdom ’n kommittee bij elkaar gebracht worden, die door het hele verslag  bepaalde richtlijnen voor ons eigen Bisdom zal gaan bij elkaar proberen te brengen.
In Maart volgende jaar zal pas de Synode van de hele wereld in Rome bij elkaar gebracht zijn. Maar daar moet je ook geen wonderen van verwachten natuurlijk. De Bisschopskonferensies van de verschillende landen of werelddelen zouden misschien ’n grotere zeggingsmacht moeten kunnen krijgen…!!!???
Maar dit zal zeker niet gemakkelijk zijn om zonder scheuringen toch n eenheid te kunnen bewaren. Daar zijn zoveel groepen van progressieven en conservatieven… De H. Geest zal zeker allemaal moeten inspireren.

Eigenlijk wilde ik in het begin al gezegd hebben, dat ik geen nieuws te melden heb en nu is het toch n hele verhaal geworden. Maar ik denk, dat ik Augustus en September de Nuusbrokkies maar zal laten uitvallen, want dan ben ik in Nederland.

Hartelijk gegroet… Heel veel familie zie ik in Nederland. Ik verheug mij al daarop. Als je helemaal met de vakantie begonnen bent, gaat het altijd veel te snel voorbij. Waarschijnlijk, als we nog leven, weer tot half September…!!!

P. Martin.